John Jonassen

Utdannelse
American Field Service Scholarships – ett år i USA
Befal i Heimevernet
1995: Juridisk embetseksamen
1998: Advokatbevilling

Praksis
Advokatfullmektig 1996-98 i Advokatfirmaet Robertsen, Svolvær og Oslo
Prosedyre for tingrett og lagmannsrett
Selvstendige juridiske utredninger – artikler i samerett
Praksis i forvaltningsrett, plan- og bygningsloven m.m.
Eiendomsmegling i Norge og Sverige

Språk
Engelsk

Medlem
Den Norske Advokatforening
Eiendomsadvokatene NorgeMäklarsamfundet Sverige

Verv
Styremedlem Eiendomsadvokatene (2004 – 2007)

Sametingets klagenemnd for tilskuddsaker (2011-2013)
Advokatforeningens lovutvalg (2007 – 2016)